O projekcie

W ramach Projektu w miesiącach wrzesień- listopad  zostaną otwarte trzy punkty poradnictwa zawodowego dla  osób niepełnosprawnych:

-w  Gorzowie Wlkp. (wrzesień – listopad)

– w  Strzelcach Krajeńskich (październik)

– w Międzyrzeczu (listopad)

Z darmowego wsparcia doradcy zawodowego, oraz psychologa, skorzystać będą mogły osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zarówno będące osobami bezrobotnymi, jak również chcącymi zmienić pracę, lub się przekwalifikować.

Każdy z punktów będzie czynny kilka razy w miesiącu.

Oferent przewiduje także możliwość prowadzenia konsultacji z doradcą zawodowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej,  dla możliwie jak najefektywniejszego procesu doradczego.